Saksofoni kätkee sisälleen valtavan väripaletin ja tarjoaa säveltäjälle ja soittajalle ainutlaatuisia ilmaisumahdollisuuksia. Käytän teoksessa saksofonin laajaa potentiaalia verhottuna tunnelmaan, joka on peräisin lapsuuden piiloleikeistä: se jännittävä hetki, kun tietää etsijän olevan lähellä, muttei vielä haluaisi tulla löydetyksi. Sävelsin Piilosta kolme versiota: perustasolle, syventävälle tasolle ja ammattilaiselle. Piilo (2021) on omistettu upealle Kalle Oittiselle ja on sävelletty Pirkanmaan rahaston tuella.


Saxophone contains a huge color palette and provides composer and musicial unique expressional possibilities. In Piilo (Hide) I use saxophone´s wide potential wrapped in atmosphere which comes from childhood play: The eciting moment when you know that the seeker is close but you wouldn´t like to get found yet. I composed three versions of Piilo: for basic, advanced level and professionals. Piilo is dedicated to fantastic saxophonist and pedagogue Kalle Oittinen and is composed with the help of Finnish Cultural Foundation Pirkanmaa.