Meeting Points (2019) on Pirkanmaan musiikkiopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston juhlavuosien yhteistilaus, joka toteutui Taiteen edistämiskeskuksen tuella. Teoksesta on kaksi versiota, ensin valmistunut pedagoginen versio musiikkiopiston puhallinorkesterille ja sen pohjalta tehty sovitus ammattilaissoittokunnalle. Tilaajilla oli erityinen toive, että teoksessa esiteltäisiin orkesterin soittimia ja soitinryhmiä.


Meeting Pointsissa instrumentit erottuvat omine yksilöllisine piirteineen, kohtaavat soitinryhmittäin ja tukevat toisiaan. Analogiana orkesterin tutille, sektiosoitolle ja sooloille oli teosta säveltäessä värikäs ja lämminhenkinen Pirkanmaan musiikkiopiston yhteisö, joka on toiminut tärkeänä kohtaamispaikkana elämäni varrella.


Meeting Points (2019) was co-commissioned by Pirkanmaa Music institute and Vakka-Suomi music school and it was realized with the help of Arts Promotion Centre Finland. There are two arrangements of the work, first pedagogical version for wind orchestras and then an arrangement based on the first version for professional bands. The commissioners had a special wish that the work would introduce to orchestral instruments and sections.


In Meeting Points the instruments stand out with their own unique features, meet with sections and support each other. When composing this piece an analogy for orchestral tutti, sections and solos was colorful and warm society, which has been an important meeting point for me through my life.