Poissa täällä vie yleisön defunensemblen perustajajäsenten lempipaikkoihin: luonnontilaiseen metsään, Taivaskallion bunkkereille, avomerelle, Kallion kulmille sekä Linnanmäelle. Muusikot saivat vaikuttaa sisällöllisesti teokseen, josta prosessin aikana piirtyi esiin heidän muotokuvansa. Yhteisistä retkistä lempipaikkoihin muodostui merkityksellinen ja mielekäs tapa luoda kokonaisuutta. Teoksen sävellys pohjautuu muusikoiden sanallisiin kuvailuihin sekä puhtaisiin improvisaatioihin paikan päällä. Saimme kuulla tuulen soittavan huilua avomeren äärellä, linnun ja klarinetin dueton auringon valaisemassa metsässä, harpistin imitoivan vuoristorataa, pianistin tulkitsevan pystypianollaan Kallion naapuruston ääniä sekä sellistin palaavan nostalgisiin lapsuuden maisemiinsa. Prosessin lopuksi muusikot palasivat antamaan maisemilleen yksityiskonsertin.


Here and Away takes the viewer on a journey to the favourite places of the original members of defunensemble: an untouched forest, the bunkers of Taivaskallio, the open sea, the neighborhood of Kallio, and an amusement park. The musicians were deeply involved in every part of the creative process, giving viewers insight into their individual personalities. Spending time together at their favourite locations was a valuable and inspiring creative method. 

The musical composition is based on the verbal descriptions of the musicians themselves and improvisations. We hear the wind playing the flute by the open sea, a duet with a clarinet and a bird in a sunny forest, a harpist imitating a rollercoaster, a pianist depicting the sounds of his neighborhood in Kallio, and an interpretation of the cellist’s childhood memories. The journey culminates in the musicians returning to each of these special locations to perform a private concert for the landscape.